BERITA UTAMA

Penduduk Malaysia kini 34 juta orang termasuk 3.4 juta warga asing

KUALA LUMPUR – Penduduk Malaysia pada suku tahun pertama 2024, dianggarkan berjumlah 34.0 juta, meningkat 2.3 peratus berbanding suku tahun pertama 2023 iaitu hanya 33.2 juta.

Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr Mohd Uzir Mahidin, berkata jumlah itu berdasarkan hasil laporan berkaitan Perangkaan Demografi yang memaparkan data penduduk, kelahiran hidup dan kematian bagi suku tahun pertama 2024.

Beliau berkata, peningkatan penduduk negara disumbangkan oleh pertambahan semula jadi yang positif bagi warga negara dan juga pertambahan penduduk bukan warga negara.

Katanya, jumlah penduduk berkenaan merangkumi 30.6 juta (90 peratus (%)) warga negara dan 3.4 juta (10%) bukan warga negara.

“Penduduk lelaki negara meningkat kepada 17.8 juta daripada 17.4 juta pada suku tahun pertama 2023 dan perempuan pula meningkat kepada 16.1 juta daripada 15.8 juta bagi tempoh yang sama.

“Secara keseluruhan, nisbah jantina penduduk adalah 111 lelaki bagi setiap 100 perempuan, manakala nisbah jantina bagi penduduk warga negara adalah 103 lelaki bagi setiap 100 perempuan.

“Melayu menyumbang 57.9% (17.7 juta) daripada jumlah penduduk pada suku tahun pertama 2024 (ST1 2023: 17.6 juta).

“Penduduk Cina, India dan Bumiputera lain kekal kepada masing-masing 22.6%; 6.6% dan 12.2%,” katanya dipetik Harian Metro dalam kenyataan semalam.

Mohd Uzir berkata, Bumiputera Sabah merangkumi Kadazan/Dusun pula sebanyak 2.1%; Bajau (1.8%), Murut (0.3%), manakala Bumiputera Sarawak merangkumi Iban (2.4%), Bidayuh (0.7%) dan Melanau (0.4%).

Katanya, penduduk umur muda (0-14 tahun) dan umur bekerja (15-64 tahun) masing-masing meningkat daripada 7.5 juta dan 23.2 juta kepada 7.7 juta dan 23.8 juta, pada suku tahun pertama 2024.

Beliau berkata, komposisi penduduk umur tua (65 tahun dan lebih) kekal tidak berubah pada 2.5 juta.

Dalam pada itu, Mohd Uzir berkata, jumlah kelahiran hidup merekodkan penurunan sebanyak 9.4 peratus (106,386 kelahiran) berbanding 117,413 kelahiran pada suku tahun pertama 2023.

“Secara purata seorang bayi dilahirkan pada setiap minit, 49 bayi bagi setiap jam dan 1,182 bayi dilahirkan sehari pada suku tahun pertama 2024.

“Bayi lelaki melebihi bayi perempuan dengan 54,747 kelahiran berbanding 51,639 kelahiran,” katanya.

Mohd Uzir berkata, Selangor mencatatkan bilangan kelahiran hidup tertinggi iaitu 19,951 kelahiran (18.8%) manakala jumlah kelahiran hidup terendah dicatatkan oleh Wilayah Persekutuan Labuan (323 kelahiran: 0.3%).

Beliau berkata, ibu berumur 30 – 39 tahun merekodkan kelahiran hidup tertinggi iaitu 55,864 (52.5%) pada suku tahun ini, diikuti oleh ibu berumur 20-29 tahun (40.0%), 40 tahun dan lebih (6.0%) dan kurang daripada 20 tahun (1.5%).

“Melayu menyumbang 68.8 peratus (73,136 kelahiran hidup) daripada jumlah kelahiran hidup pada suku tahun pertama 2024 (ST1 2023: 67.6%).

“Kelahiran hidup bagi Cina dan India masing-masing menurun kepada 8.8% dan 3.7% berbanding 9.7% dan 4.3% pada suku tahun pertama 2023.

“Manakala, Bumiputera lain merekodkan peningkatan kepada 12.7% pada suku tahun pertama 2024 (ST1 2023: 12.6%),” katanya.

Mengulas lanjut, Mohd Uzir berkata, sebanyak 47,964 kematian telah direkodkan pada suku tahun pertama 2024, penurunan sebanyak 1.5% berbanding suku tahun pertama 2023 (48,693 kematian).

Katanya, secara purata, satu kematian direkodkan pada setiap dua minit,

manakala 22 kematian direkodkan setiap jam dan 533 kematian sehari pada suku tahun pertama 2024.

Beliau berkata, bilangan kematian bagi lelaki adalah 27,434 manakala 20,530

kematian bagi perempuan.

“Pada tempoh masa yang sama, Selangor merekodkan bilangan kematian tertinggi iaitu 7,730 kematian (16.1%) manakala Wilayah Persekutuan Putrajaya mencatatkan bilangan kematian terendah dengan 68 kematian (0.1%).

“Kumpulan umur 60 tahun dan lebih merekodkan bilangan tertinggi iaitu 34,067 kematian (71%), diikuti oleh umur 41 – 59 tahun (19.8%), umur 15 – 40 tahun (7%) dan umur 0-14 tahun (2.2%),” katanya.

Mohd Uzir berkata, pada suku tahun pertama 2024, Melayu menyumbang 51.4% (24,667 kematian) daripada jumlah kematian (ST1 2023: 51.9%).

Katanya, kematian bagi Cina meningkat kepada 27.0% pada suku tahun pertama 2024 berbanding 26.1% pada suku tahun pertama 2023.

Sementara itu, jumlah kematian bagi India kekal tidak berubah pada 8.5%, manakala kematian bagi Bumiputera Lain menurun kepada 10.4% pada suku tahun pertama 2024 (ST1 2023: 10.8%).

Telegram: https://t.me/nasionaldaily

TikTok: https://www.tiktok.com/@nasionaldaily?_t=8kyR2clR7Mv&_r=1

Iklan: admin@nasionaldaily.com / sales@nasionaldaily.com / 010-894 2252

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *