BERITA UTAMA

Samaiden rekod pendapatan RM48.8 juta, pamer prestasi kukuh S2 TK2024

PETALING JAYA – Samaiden Group Berhad (Samaiden), pakar tenaga boleh diperbaharui yang terlibat dalam kejuruteraan, pemerolehan, pembinaan dan pentauliahan sistem fotovoltaik solar dan loji janakuasa hari ini mengumumkan keputusan kewangan bagi suku kedua berakhir 31 Disember 2023 (S2 TK2024).

Syarikat mempamerkan prestasi luar biasa dengan hasil sebanyak RM48.8 juta, menandakan peningkatan 21.4 peratus daripada RM40.2 juta pada suku yang sama tahun sebelumnya (S2 TK2023).

Pertumbuhan itu terutamanya disebabkan oleh kemajuan kerja yang dipercepatkan bagi projek sedang berjalan.

Keuntungan sebelum cukai (PBT) bagi Q2 TK2024 mencecah RM4.2 juta, meningkat daripada RM3.5 juta pada suku yang sama tahun lepas, mencerminkan peningkatan 20.0 peratus.

Peningkatan PBT adalah sejajar dengan hasil lebih tinggi dan sebahagiannya diimbangi oleh peningkatan yuran profesional dan duti setem yang ditanggung untuk kemudahan bank tambahan.

Setakat ini, Samaiden mencatatkan hasil sebanyak RM95 juta, berbanding RM81 juta pada tahun sebelumnya dan PBT sebanyak RM8.2 juta, meningkat daripada RM6.8 juta, mempamerkan trajektori pertumbuhan mampan syarikat dan strategi pengurusan yang berkesan.

Perbandingan suku ke suku seterusnya menyerlahkan lagi prestasi konsisten Samaiden dengan hasil dan PBT meningkat masing-masing daripada RM46.2 juta dan RM3.9 juta pada suku sebelumnya sebelum (S1 TK2024).

Pengarah Urusan Kumpulan Samaiden, Ir. Chow Pui Hee berkata, pertumbuhan hasil yang menggalakkan kepada RM48.8 juta pada Q2 TK2024 adalah bukti penjajaran strategik syarikat dengan sektor TBB yang sedang berkembang pesat di Malaysia.

“Inisiatif teguh kerajaan, termasuk Program Kuasa Hijau Korporat (CGPP), pelancaran program solar berskala besar (LSS) kelima dan penerusan program Tarif Elektrik Hijau (GET), menyediakan tanah yang subur untuk projek dan aspirasi masa depan kita.

“Dengan peralihan bercita-cita tinggi negara ke arah campuran 70 peratus TBB menjelang 2050, Samaiden berada pada kedudukan sempurna untuk memainkan peranan penting dalam transformasi hijau ini.

“Pencapaian kami baru-baru ini disokong oleh dasar sokongan ini, menekankan komitmen kami untuk memperkasakan masa depan tenaga mampan Malaysia,” katanya di sini hari ini.

Melihat ke masa hadapan, kedudukan strategik Samaiden diperkukuh lagi oleh inisiatif TBB komprehensif Malaysia dan penekanan yang kuat terhadap prinsip Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG).

Promosi aktif ESG kerajaan, yang dicontohkan oleh pengenalan Platform Pelaporan ESG oleh Bursa Malaysia, membentangkan persekitaran yang kondusif untuk pertumbuhan Samaiden dan peranan penting syarikat dalam memajukan landskap TBB Malaysia.

Pada 31 Disember 2023, buku pesanan Samaiden berjumlah RM358.2 juta, yang dijangka menyumbang secara positif kepada syarikat untuk tiga tahun akan datang. – NasionalDaily

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *